Procedury biblioteczne

       

 

Zasady Bezpiecznego korzystania z Biblioteki Szkoły Podstawowej 

  1. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 1.

 

 

  • Zasady bezpiecznej obsługi czytelników i postępowania ze zbiorami bibliotecznymi.

 

 

Działalność biblioteki ze względów bezpieczeństwa będzie na początku ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek , które w tym czasie nie będą podlegały kwarantannie.

  Zalecane jest przygotowanie listy książek, które czytelnik chce wypożyczyć i przesłanie wiadomości poprzez dziennik elektroniczny  Librus. 

Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczenia bibliotecznego.

Każda zwrócona książka obowiązkowo będzie poddana 3-dniowej kwarantannie, licząc od następnego dnia. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone. 

Książki do wypożyczenia podawane będą wyłącznie przez  bibliotekarza.

Czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania.

 

  1. Zasady bezpieczeństwa przestrzennego i higienicznego dla użytkowników i pracowników.

 

Czytelnik przebywa w miejscu wyznaczonym i nie wchodzi do pomieszczenia bibliotecznego. 

Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami oczekującymi na wypożyczenie.

Podczas wypożyczania zalecamy noszenie masek lub przyłbic ochronnych i dezynfekcję rąk.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, czytelnik nie będzie obsługiwany.

Po każdym czytelniku pracownik biblioteki ma obowiązek dezynfekcji blatu roboczego na którym leżały zwrócone książki.

 

    1. Zasady wypożyczania podręczników szkolnych.

* Wypożyczanie podręczników będzie zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć tworzenia się  dużych skupisk ludzkich i przemieszczania się uczniów po budynku szkoły.  

* W celu zminimalizowania ryzyka  związanego z zagrożeniem epidemiologicznym dopuszcza się możliwość kwitowania odbioru zestawu podręczników przez wychowawcę a nie jak dotychczas przez każdego ucznia lub rodzica osobiście. W pozostałych kwestiach obowiązuje dotychczasowy regulamin wypożyczania podręczników.