Dywickie spotkania z kosmosem

   Szkoła Podstawowa w Dywitach i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dywity na warsztaty astronomiczne.

Dywity należą do elitarnego grona gmin polskich, które mogą poszczycić się własnym obserwatorium astronomicznym. W związku z tym pragniemy promować Gminę Dywity poprzez innowacyjne spotkania dorosłych  mieszkańców gminy z astronomią. Projekt ”Dywickie Spotkania z Kosmosem”  realizowany w Szkole Podstawowej w Dywitach ma przybliżyć mieszkańcom Gminy Dywity tę ciekawą tematykę – astronomię. Udział w zaplanowanych działaniach projektowych ma  dać wyobrażenie o miejscu człowieka we Wszechświecie, jego złożoności i harmonii oraz osobliwościach, a w ostatecznym efekcie wzbudzić zainteresowanie astronomią.

Dwudniowe warsztaty w ramach projektu:

  • 24 maja godzina 17:00 sala gimnastyczna (wejście od strony boiska)-  orientacja na niebie, posługiwanie się obrotową mapą nieba, nomogram faz księżyca.
  • 13 czerwca godzina 22:30 obserwatorium  (wejście od strony obserwatorium) – nocna obserwacja nieba.

Zajęcia przeprowadzi  doświadczony edukator Pan Maciej Grzemski  wieloletni pracownik obserwatorium  astronomicznego w Olsztynie.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wyrażenie woli uczestnictwa w warsztatach do 23 maja godzina 10:00 w sekretariacie szkoły tel. 89 512 01 26.

 Koordynator

Ewa Lewandowska